:آدرس کارخانه

آدرس : ایــران - تهران - جاده خاوران - شهرک صنعتی خاوران-سایت فن آوران - خیابان بنفشه شرقی -پلاک 2811

:تماس با شرکت
info@fajr5.ir
تلفن: 33282574-021
تلفن: 33282575-021
تلفکس :33284519-021
همراه: 1761973-0912

:تماس کوتاه